Studies

In juni 1993 behaalde ik mijn diploma Gegradueerde in Boekhouden-Accountancy aan het Hoger Handels- en Talensinstituut De Ham (nu Thomas More) te Mechelen.

Als aanvulling op deze opleiding behaalde ik aan de Belgische Kamer van Rekenplichtigen te Antwerpen een post- graduaat Audit in juni 1995 en een post-graduaat Fiscaliteit in juni 1998. In het najaar van 1999 volgde ik een grondige opleiding vennootschapsrecht aan de Fiscale Hogeschool te Brussel.

Sindsdien volg ik de wetgeving op de voet.

In juni 2013 behaalde ik tevens een getuigschrift van de master class forensic auditing aan Antwerp Management School.